HOUTSKELETBOUW

10 voordelen van houtskeletbouw op een rijtje!

 1. Gezond en aangenaam leefklimaat

Houtbouw schept een optimaal woon- en leefklimaat. De dampopen bouwmethode en het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen versterken dit nog eens. Wonen is letterlijk van levensbelang; onze omgeving kan onze levenskracht afremmen of juist stimuleren.

Daarbij komt dat in veel gebruikte materialen in de nieuwbouw het bestanddeel radon voorkomt. 

HOUTSKELETBOUW 750X550 DAK

Dit is een kleur- en reukloos, licht-radioactief gas dat veel voorkomt in klei- en lössbodems, waardoor het automatisch een bestanddeel van veel bouwstoffen is van onder andere (kiezel-)beton. Het komt heel langzaam vrij uit de bouwmaterialen. In goed geïsoleerde woningen kunnen radongasconcentraties zich ophopen. Radon is kankerverwekkend. De GGD-richtlijn Gezonde woningbouw adviseert een alternatief: houtbouw!

 1. Snelle bouwtijd

Omdat de wanden prefab in de fabriek, onder ideale omstandigheden en vrij van weersinvloeden worden gemaakt, kan een woning op de bouwplaats in een korte tijd wind- en waterdicht gebouwd worden. De CNC-machines in de fabriek zorgen voor een nauwkeurige pasvorm, tot op de millimeter! Dat betekent dat de uiteindelijk wanden op de bouwplaats naadloos op elkaar aansluiten en er geen tijd verloren gaat met het pas maken.

 1. Flexibel bouwsysteem

Zowel op het gebied van architectuur, constructie en bouwfysica is houtskeletbouw een zeer flexibel bouwsysteem. Ook voor wat betreft de te gebruiken (afwerk)materialen zijn de mogelijkheden heel divers.

Daarnaast kunnen de leidingen en luchtkanalen gemakkelijk en flexibel in de elementen ingebouwd of weggewerkt worden. Hierdoor kan een optimaal leidingenverloop gerealiseerd worden.

Bij houtskeletbouw worden koudebruggen voorkomen. Koudebruggen zijn plekken in de constructie waarbij de isolatielaag is onder- of doorbroken waardoor kou van buiten naar binnen kan. Doordat deze koudebruggen ontbreken, is de architectonisch vrijheid qua ontwerp ongekend. Gemakkelijker dan bij de traditionele bouwmethode kan de architect bijzondere details ontwikkelen.

Houtskeletbouw 750x550 magazijn


4. Zeer energiezuinig

Op het vlak van comfort en energiezuinigheid gooit houtskeletbouw hoge ogen.Bij het, in koude periodes, opwarmen van een stenen woning, gaat veel van de daarvoor benodigde energie, zitten in het verwarmen van de muren. Leg uw hand in de winter maar eens op een muur, die straalt altijd kou af.

Houtskeletbouw garandeert niet alleen een aangenaam comfortniveau, het garandeert dus ook een lager energieverbruik.

Bij houtskeletbouw kunnen gemakkelijk zeer hoge isolatiewaarden (zogenaamde Rc-waarden) gehaald worden. Rc-waarden van 8 tot 10 zijn geen uitzondering. Het toepassen van hoge isolatiewaarden in combinatie met luchtdicht bouwen staat garant voor een energiezuinige woning. Omdat de isolatie gewoon in de elementen is opgenomen, zijn de wanden een stuk minder dik dan in de traditionele bouw.

Tegen relatief lage meerkosten is het mogelijk de isolatiewaarde van de buitenschil van een woning te vergroten, wat resulteert in een lagere EPC (energieprestatiecoëfficiënt); hoe lager de EPC, des te beter de woning presteert. Omdat de thermische massa van houtskeletbouw gering is, kan het vermogen van de verwarming beperkt blijven en dus zal het energieverbruik lager zijn.

 1. Droge bouwmethode

Houtbouw is ten opzichte van overige bouwsystemen een droge en gezonde manier van bouwen.

In de hedendaagse reguliere nieuwbouwprocessen wordt per woning gemiddeld meer dan 1000 liter water ingebracht. Dit gebeurt in de vorm van aangemaakt cement, beton en stucwerk. Het kan jaren duren voordat al het vocht uit een project is gestookt of geventileerd en vaak komt het niet eens zover. Vochtige huizen hebben niet alleen nadelige gevolgen voor uw gezondheid, maar ook voor de isolatiewaarde van de woning. De best isolerende wand is een droge wand. Volgens bouw biologische principe is droogbouw de enige degelijke en gezonde oplossing. Droogbouw = houtbouw!

Verder bent u met houtskeletbouw minder afhankelijk van weersomstandigheden. Het is immers een droge bouwmethode, dus kan er met vorst gewoon doorgebouwd worden.

 1. Brandveiligheid

Er bestaat een hardnekkig misverstand over houtbouw; een houten constructie zou minder brandveilig zijn dan een stenen constructie. Dit is niet juist.

Ja, hout brandt. Bijna élk materiaal brandt op enig moment. Kernvraag voor het bepalen van de brandveiligheid is welke reactietijd en temperatuur nodig zijn om de materie te laten ontbranden. In het geval van massief hout is er sprake van een lange reactietijd en een hoge temperatuur. Als u massief hout met een lucifer probeert aan te steken, lukt dit niet. U moet eerst zorgen voor “hulpmiddelen” (kranten, aanmaakblokjes etc.) voor er zich flinke vlammen vormen en de temperatuur kan oplopen. Als hout eenmaal brandt, ontstaat er een zwarte laag aan de buitenkant van het hout: verkoold hout. Deze laag isoleert het hout en zorgt ervoor dat het inbranden steeds langzamer verloopt. Houten balken in constructies behouden dan ook langer hun dragende waarde, waardoor instortingsgevaar urenlang kan worden voorkomen.

Bij een stalen constructie is dat een ander verhaal. Staal boet bij elke graad opwarming aan sterkte in. Bij een heftige brand kan een stalen constructie als een kaartenhuis in elkaar zakken.

Wat bovendien in de houtbouw een brandvertragend effect heeft, is de laagsgewijze opbouw van wanden en vloeren. Daarbij vindt de opbouw plaats met brandwerend of zelfs onbrandbaar isolatiemateriaal, zowel aan de binnen- als buitenkant. Voor houtskeletbouw geldt nog eens dat de houtconstructie aan de binnenzijde is bekleed met gipsplaat en/of gipsvezelplaat. Dergelijke platen kunnen niet branden, zodat het uren zal duren voordat de constructie zal vlam zal vatten. Bij het risico van het ontstaan van brand is vooral het gedrag van de bewoners en de brandbaarheid van de inrichting van de woning (de ontvlambaarheid van de materialen) bepalend. Het risico dat brand ontstaat in een houten woning, is niet groter of kleiner dan in elke andere woning.

 1. Kostenbesparend

Een houten woning kan u flink wat geld besparen.

Voor houtbouw worden lichtere funderingen (maar liefst 20 tot 25%) gebruikt, die in prijs goedkoper zijn dan funderingen in de traditionele bouw. Ook de bouwduur is veel korter: met een prefab-woning kan uw huis al binnen 4 dagen staan. Bovendien is hout minder gevoelig voor (vries-)kou en regen dan bijvoorbeeld steen, zodat weersomstandigheden minder invloed hebben op de bouwduur.

 

 

 1. Duurzaamheid

Houtbouw is milieu- en energievriendelijk: het vervaardigen van houtmaterialen kost weinig energie. Zelf draagt u ook een steentje bij zodra u in de woning gaat wonen. Door de fysische eigenschappen van hout vermindert u namelijk uw brandstofverbruik. 

HOUTSKELETBOUW 750 X 550
 1. Hout ademt actief, isoleert warmte en geluid en reguleert luchtvochtigheid. Zo heerst in een houten woning het hele jaar een comfortabel binnenklimaat. Niet alleen in Scandinavische landen, maar ook in Nederland zijn er houten huizen die nog dateren uit de middeleeuwen.

 2. 9. Lange levensduur

  Onderzoek van onder meer de Universiteit van Leipzig, het British Building Research Establishment of het Nederlandse NIBE heeft aangetoond dat houtbouw dezelfde levensduur heeft als de traditionele bouw, te weten minimaal 75 jaar.

  In juni 2012 werd nog het oudste huis van Amsterdam ontdekt. Dit houten huis dateert uit de vijftiende eeuw!

 3. 10. Milieu

  Hout biedt de perfecte oplossing voor beperking van CO2-uitstoot. Maar is het kappen en het gebruiken van hout wel zo milieuvriendelijk te noemen? Wel degelijk!

  Dankzij de vraag naar en het gebruik van hout wordt er een positieve stimulans gegeven aan bosbeheer en aanplant. In het noorden van Europa zien we een perfect bosbouwbeleid waarbij onderhoud, kap en aanplant van bomen uitstekend in balans worden gehouden. De aanplant is groter dan de kap, zodat er geen sprake is van roofbouw. De omvorming van boom tot bouwmateriaal is een proces dat eenvoudig en met weinig vervuiling tot stand komt. Dat betekent dat het gebruik van hout ook in de bouwindustrie een gunstige uitzondering is ten opzichte van vele moderne bouwmaterialen die vaak via een lange, vervuilende en energievretende weg een eindproduct geven.